صبح ایران فرهنگ حسن روحانی رئیس جمهور

صبح: ایران فرهنگ حسن روحانی رئیس جمهور بازار امروز ریاست جمهوری میراث فرهنگی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز دنیای خودرو عکس) ، زرد غروب خورشید&quot، پرسشها رنگ &quot+ در خودروی کیا (

رنگ زرد کیا استینگر دارای روغنی که در چسبندگی با رنگ پایه دچار مسئله خواهد شد و بعد از مدتی ترک برمی‌دارد و پوسته پوسته می‌شود. 

عکس) ، زرد غروب خورشید&quot، پرسشها رنگ &quot+ در خودروی کیا (

پرسشها رنگ "زرد غروب خورشید" در خودروی کیا (+عکس)

عبارات مهم : ماشین

رنگ زرد کیا استینگر دارای روغنی که در چسبندگی با رنگ پایه دچار مسئله خواهد شد و بعد از مدتی ترک برمی دارد و پوسته پوسته می شود.

کیا استیگر “زرد غروب خورشید” دیگر تولید نمی شود. کیا علت عدم تولید این ماشین را کیفیت رنگ آن در طولانی مدت اعلام کرده است.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران به نقل از “اتومگ”، تاکنون تنها 400 دستگاه از این ماشین “غروب خورشید زرد” به بازار آمریکا ارائه شده است و تمامی آنها در شمار نخستین خریدهای مشتریان این ماشین محسوب می شود. با این وجود مشتریان اولیه کیا استینگر زرد غروب خورشید باید تمام حواس خود را به رنگ خودروی خود معطوف کنند.

عکس) ، زرد غروب خورشید&quot، پرسشها رنگ &quot+ در خودروی کیا (

رنگ زرد کیا استینگر دارای روغنی که در چسبندگی با رنگ پایه دچار مسئله خواهد شد و بعد از مدتی ترک برمی دارد و پوسته پوسته می شود.

البته کیا به تمامی مشتریان استینگر زرد پیشنهاد رنگ آمیزی دوباره داده هست. این خودروسازی اعلام کرده رنگ آمیزی دوباره این ماشین با گارانتی جهانی کمپانی کره ای و بدون پرسشها مشابه به آنها ارائه خواهد شد. مقامات کیا اعلام کرده اند در آینده ای نه چندان دور به حل این مسئله در استینگرهای زرد در دیگر نقاط دنیا می پردازند.

رنگ زرد کیا استینگر دارای روغنی که در چسبندگی با رنگ پایه دچار مسئله خواهد شد و بعد از مدتی ترک برمی‌دارد و پوسته پوسته می‌شود. 

واژه های کلیدی: ماشین | خورشید | خورشید | دنیای خودرو

عکس) ، زرد غروب خورشید&quot، پرسشها رنگ &quot+ در خودروی کیا (

عکس) ، زرد غروب خورشید&quot، پرسشها رنگ &quot+ در خودروی کیا (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog